Stichting Leergeld Peel en Maas

Over

Stichting Leergeld zet zich in voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 21 jaar uit gezinnen die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van Leergeld als zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt. De kinderen moeten wonen in de gemeente Peel en Maas. Ouders of verzorgers kunnen bij Stichting Leergeld een aanvraag indienen om hun kind(eren) te laten meedoen bij onderwijs, sport of cultuur: Onderwijs: Er kan een aanvraag ingediend worden voor bijvoorbeeld een gedeelte van de ouderbijdrage, schoolreisje of schoolkamp. Ook zijn er mogelijkheden voor de aanschaf van een (tweedehands) computer of een fiets. Sport: Via sport kan een kind leren omgaan niet alleen met andere kinderen maar eveneens met winnen en verliezen. We bieden hulp met het betalen van de contributie van een club en bij de aanschaf van kleding of spullen die nodig zijn om te sporten. Wij vinden zwemles van groot belang voor een kind, dus dit behoort voor kinderen vanaf 6 jaar eveneens tot de mogelijkheden. Cultuur: Hierbij kunt u denken aan muziekles of dans, maar zelfs creatieve cursussen zoals schilderen, toneelspelen of pottenbakken komen aan bod.

€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00