Bijenstichting

Over

Doelstelling van de Bijenstichting Belangenbehartiging van wilde bijen en honingbijen in ruime zin.  Missie Het geven van voorlichting over met name wilde bijen en hommels omdat daar bij het brede publiek nog te weinig over bekend is. Het volgen en beônvloeden van het landbouw- en milieubeleid van de overheid . Het stimuleren of ondersteunen van locale initiatieven zoals het zaaien van drachtplanten en aanleggen van nestelgelegenheid voor wilde bijen. Het verzamelen en verspreiden van kennis over bijen in het algemeen en hun bedreigingen. Visie van de Bijenstichting Bijen worden door verschillende oorzaken bedreigd. In reactie op deze bedreigingen wil de Bijenstichting overheidsbeleid beônvloeden op zowel landelijk als lokaal niveau . Voorbeelden van doelen die de Bijenstichting daarin nastreeft, zijn: Een verbod op bepaalde bestrijdingsmiddelen, stimulering van de verspreiding van drachtplanten en verbetering van het leefmilieu. Behalve het beônvloeden van beleid is het zaak initiatieven van burgers en organisaties ter bescherming van bijen te stimuleren. Een ander belangrijke doel is het publiek er van bewust te maken dat bijen een essentiële rol spelen in de voedselproductie en dat bijen een belangrijke indicator zijn van een gezond leefmilieu. Verder dient het publiek te worden geônformeerd over de belangrijke bedreigingen die de (wilde) bij treffen.

€ 10,00
€ 7,50
€ 5,00
€ 7,50
€ 21,50
€ 12,50

Website
http://www.bijenlint.nl
Email
info@bijenstichting.nl
Telefoor
31652629826
KVK
37162596
RSIN
8221.56.106