Amazon Fund

Over

Stichting Amazon Fund ondersteunt sinds 2013 een natuur- en milieueducatie programma in het Amazonegebied. Basisschoolleerlingen leggen schooltuinen aan met lokale gewassen en leerlingen uit het voortgezet onderwijs gaan het regenwoud in om in de praktijk te leren over het regenwoud en om er veldwerk te doen. Het doel is het vergroten van begrip en kennis onder de lokale bevolking van het belang het regenwoud te beschermen. De scholen en de bevolking willen doorgaan met dit type onderwijs. In 2016 startte Amazon Fund met een vervolgproject met als doel het vastleggen van de opgedane ervaringen in praktische handleidingen die scholen in het Amazonegebied kunnen ondersteunen bij het opzetten van vergelijkbare natuureducatieprogramma´s. Lespakketten worden ontwikkeld gebaseerd op zelfwerkzaamheid van leerlingen en betrokkenheid van ouders en de gemeenschap.

€ 5,00
€ 2,00
€ 3,00
€ 2,00
€ 20,00

Website
http://www.amazonfund.eu
Email
info@amazonfund.eu
Telefoor
31464263640
KVK
14103019
RSIN
8195.36.775