Ons doel


We willen dat mensen gaan nadenken over dingen die ze kunnen missen zonder er zelf op achteruit te gaan. Hiermee hopen we te bereiken dan enerzijds mensen andere mensen gaan helpen door iets te verkopen en anderzijds dat mensen in gaan zien dat we bepaalde materialen en gewoontes kunnen missen. Wij zullen niet alleen het probleem aankaarten, maar ook meteen oplossingen bieden. Iedereen zal zich gaan beseffen dat verandering belangrijk is en ervaren dat verandering ons ten goede komt.

We hopen dat mensen hierdoor ook op lokale schaal meer betrokken gaan raken bij het verhelpen van problemen en niet alleen maar grote internationale doelen steunen. De plaatselijke stichtingen en sportclubs vragen niet zo expliciet om financiële steun, maar dat betekent niet, dat zij het niet nodig hebben. Het besef dat ook in onze eigen omgeving dingen verbeterd moeten worden en dat wij als burger daar aan bij kunnen dragen, moet groeien.